پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمسوختم،خاکسترم را باد برد عزیزترین کسم مراازیادبرد مانده ام تنهادر کوچه های بی کسی سنگ قبرم را نمسازد
     در باغ دلم تازه گلی سر زد وگم شدیکباره پرستو شدپرپر زدو گم شد


درحادثه ای سرخ نفس در نفس باد


بالی به بلندای کبوتر زد و گم شد


آن روز  یقیـن از تـن تردید سر آورد 


ان روز که از باور خود پر زد وگم مشد


تا امدم از وصف نگاهش بسرایم


اتش به دل سینه دفتر زد وگم شد


مانند خیال امدو در خلوت من ریخت


همواره نسیمی شد و پرپر زد وگم شد


مارابه هواخواهی چشمتو سرودن


هر چند که عشق از دل ماسرزدوگم شد

سه شنبه یکم اسفند 1391 14:7 |- Mahdi -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________aytem.cf